Dám cam kết & Tôn trọng cam kết
Trang chủ
Giới thiệu
Dự án
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Thư viện
Tuyển dụng
Liên hệ
Đại hội đồng cố động thường niên 2018
Tổng kết kết quả kinh doanh năm 2017
Image Slider
Ngày 07/03/2019, Công ty cổ phần LICOGI 16 (LICOGI 16) và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng dự án “Cải tạo, đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải”.
Trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, Công ty cổ phần LICOGI 16 và công ty thành viên đã có những hoạt động từ thiện, góp phần mang lại niềm vui cho những người còn khó khăn được cái Tết no đủ hơn.