Kiên định - Chân thành - Trách nhiệm
Trang chủ
Giới thiệu
Dự án
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Thư viện
Tuyển dụng
Liên hệ
Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh - 100MWp
Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ - 50MWp
Lễ Khánh thành KN Vạn Ninh
Trạm biến áp 220KV Ninh Phước
Dự án Đường đua công thức 1 Việt Nam
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam
Thi công đường băng sân bay Nội Bài
Tập huấn an toàn lao động
Đào tạo ngoại khóa
Image Slider
Thời gian tới, với xu hướng tất yếu và tăng trưởng mạnh của năng lượng tái tạo, LCG đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 7-8%/năm, đạt mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.
Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 08/1/2021, Ban lãnh đạo đến các Ban điều hành trong hệ thống LCG có CBCNV bị thiệt hại do bão lũ để trao trực tiếp số tiền Quyên góp ủng hộ từ CBCNV công ty.