Dám cam kết & Tôn trọng cam kết
Trang chủ
Giới thiệu
Dự án
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Thư viện
Tuyển dụng
Liên hệ
Đại hội đồng cố động thường niên 2018
Tổng kết kết quả kinh doanh năm 2017
Image Slider
Trong chương trình Tổng kết 2018, LICOGI 16 đã phát thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu đóng góp thành tích tốt vào hoạt động sản xuất kinh doanh của năm vừa qua.
Trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, Công ty cổ phần LICOGI 16 và công ty thành viên đã có những hoạt động từ thiện, góp phần mang lại niềm vui cho những người còn khó khăn được cái Tết no đủ hơn.