Kiên định - Chân thành - Trách nhiệm
Trang chủ
Giới thiệu
Dự án
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Thư viện
Tuyển dụng
Liên hệ
Solar KN Van Ninh - 100 MWp
Hoạt động tại ban điều hành KN Vạn Ninh
Solar Farm Nhơn Hải
Trạm biến áp 220KV Ninh Phước
Dự án Đường đua công thức 1 Việt Nam
Họp Hội đồng Quản trị mở rộng
Thi công đường băng sân bay Nội Bài
Tập huấn an toàn lao động
Image Slider
Hai dự án năng lượng mặt trời mà LICOGI 16 hiện đang làm tổng thầu EPC là Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh và dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ ước tính sẽ đem lại doanh thu lần lượt 1.107 và 52 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2020.
Sau khi công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020, ông Nguyễn Văn Nghĩa – thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua thêm 1.000.000 cổ phiếu, Nâng tỷ lệ sở hữu 8,42%.